HET TEAM

De OPA bestaat uit een divers team van studenten met verschillende achtergronden gerelateerd aan ruimtelijke ordening. Bij oprichting bevatte de adviesgroep studenten Technische Planologie, Sociale en Culturele Geografie en Vastgoedkunde. Gedurende de jaren zijn er vele enthousiaste studenten bijgekomen die het team versterken en zijn veel oud leden van de OPA inmiddels actief in het bedrijfsleven of in de wetenschap. Zij vormen als Raad van Advies een belangrijke kern binnen de organisatie.

 

Jeroen OPA
Jeroen van Luyn
Bs Bouwkunde & Msc Environmental and Infrastructure Planning
Mijn interesse voor ruimtelijke vraagstukken is ontstaan tijdens mijn specialisatie architectuur en stage bij een woningcorporatie binnen de opleiding bouwkunde. Om die rede volg ik nu de Msc Environmental and Infrastructure Planning. Mijn kennis over verschillende disciplines binnen de bouw en planologie pas ik met plezier toe binnen de OPA.

Willem Steenkamer

Willem Steenkamer
Bs Civiele Techniek & pre-master planologie

Momenteel rond ik mijn bachelor Civiele Techniek af op het onderwerp klimaatadaptatieve maatregelen in de wijk. Daarnaast volg ik het pre-master programma aan de RUG om door te gaan met de master Environmental and Infrastructure Planning. Door mijn civiel technische achtergrond ben ik oplossingsgericht en kijk ik met een creatieve maar realistische blik naar uitdagingen.


gj 10,10

Gert-Jan Rodenboog
Bs Management van de Leefomgeving & Msc Socio-Spatial Planning

Planologie is het vakgebied waar ik mijn passie in kwijt kan. Het afwegen van verschillende belangen bij het inrichten van een gebied, vind ik zeer interessant en uitdagend. Mijn kracht ligt in het samenwerken met betrokken (vak)mensen. Bij de OPA krijg ik de kans om theorie (WO) en praktijk (HBO) bij elkaar te brengen in concrete projecten.

 


Johannes ReinkingJohannes Reinking
Bsc Human Geography and Regional and Urban Planning & Bsc Philosophy

Gedurende mijn Bsc Human Geography & Urban and Regional planning is mijn interesse komen te liggen bij een breed scala aan ruimtelijke vraagstukken. Hierbij focus ik mij op duurzame ontwikkelingen en groei binnen steden. Daarnaast volg ik ook nog een Bsc Philosophy om verdere kennis op te doen. Kennis die ik graag toepas in de praktijk bij de OPA en voorheen bij vluchtelingenwerk Noord-Nederland.

 

Oud OPA

De oud-leden vormen de wortels van de OPA en zijn daarmee een cruciaal onderdeel van de organisatie. Twee keer per jaar komen wij samen en verder ondersteunen ze de adviesgroep waar nodig. Zo haalde een oud lid de OPA laatst nog aan.

‘De OPA combineert de kennis uit verschillende studierichtingen binnen de ruimtelijke ordening, uiteenlopend van het sociale domein tot het technische en het economische domein. Het is dan ook niet het doel van de OPA om zich te beperken tot één onderwerp. Adviseurs van de OPA zijn daarom veelal fanatieke allrounders.’

– Maurits Jongebreur in gesprek met De Geograaf –

Oud OPA-leden:
Vita Bakker
Maurits Jongebreur
Eliza Janssen
Marlous van der Veen
Stefan Buhrmann
Ellen Stutterheim
Coen van Beusekom
Joost Hendriksen
Luuk Schoenmaekers
David Ruizendaal
Maarten van der Leck
Jan-Aike Noordermeer
Abel Knipping
Nyreeh Knegtering
Tessa Haarler